KONCZEPCIÓ

KUTATÁS+FEJLESZTÉS

Ügyfélcentrikus elemzés

MÁRKA

Feltárjuk a vállalkozás működését és hatékonyságát, kiértékeljük a termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) specifikációit, az ügyfélélmény minőségét és teljesítményét.

PIAC

Feltárjuk a célpiac fundamentumait, hogy megismerhessük annak sajátos struktúráját és működését a piaci szabályozóktól a konkurens vállalkozásokig.

FOGYASZTÓ

Feltárjuk a fogyasztói elképzeléseket, elvárásokat, élményeket és tapasztalatokat, hogy képet kapjunk az általános attitűdökről és a potenciális motivációs faktorokról.

“A piackutatással az a baj, hogy az emberek nem azt gondolják, amit éreznek, nem mondják ki, amit gondolnak, és nem azt teszik, amit mondanak.” ― David Ogilvy

Mélyinterjúk

A mélyinterjúk kiválóak érzékenyebb témák esetén, vagy amikor nem lehetséges fókuszcsoportokat összehívni.

Fókuszcsoport

Különösen alkalmas márkák, konczepciók és a fogyasztói élmény vizsgálatára. Tudattalan döntési folyamatok feltérképezéséhez is használjuk.

Workshop

Az ügyfelek és a fogyasztók interaktív, feladatorientált munkamenetek során történő összehozása, melyek rendkívül dinamikusak, kreatívak és produktívak.

Szakértői interjúk

Bizonyos témák speciális mivoltukból adódóan igényelhetnek szakértői konzultációt, melyhez a szakma legjobbjait keressük meg.

Online interjúk

Mélyinterjúkat, fókuszcsoportos beszélgetéseket és szakértői interjúkat egyaránt tudunk online is lebonyolítani.

Etnográfia

Az a folyamat, amikor végfelhasználói környezetben tartózkodunk, és egy valós példában látjuk a felhasználói élmény alakulását.

Kommunikációs hatékonyság

A kreatív koncepció értékelésétől és előzetes tesztelésétől a projekt utánkövetésig. (összehasonlítás, felidézés, énképilleszkedés)

Márkaegészség

A márkamutatók magukban foglalhatják az ismertséget, az észlelést, a személyiséget, a használatot és a hűséget, valamint a reklámok felidézését és az ajánlások valószínűségét.

Ügyfél elégedettség

Customer journey és érintkezési pont elemzés az erősségek és a gyengeségek feltárásának érdekében. (NPS, CLV)

Piackutatás

Az adott piacot érintő és befolyásoló erővel bíró körülmények feltárása és elemzése a mélyreható megértés érdekében.

Szegmentálás

Azonosítjuk a vállalkozása számára megfelelő szegmentációs modellt, mely mentén hatékonyan tudunk fogyasztói profilokat alkotni.

Neuromarketing

Felfedi, hogy a fogyasztók valójában hogyan lépnek kapcsolatba a vizuális marketing ingerekkel, például a reklámokkal és a termékismertetőkkel.

Konczepcionáljuk újra márkáját: